Achtergrond Liefhebber

Deze website is gestart op 11 Oktober 2015

 

De postduiven hobby startte al in de jongensjaren in Egmond-Binnen, zie foto onder.

maar kon pas een echt vervolg krijgen toen de voetbalsport, wat in de jeugdjaren mijn grote hobby was, door blessures en gezinsvorming niet meer gewenst was.

Er werd gestart in Kwintsheul, maar door een verhuizing naar Enkhuizen in 1984 werd aldaar met de duivensport verder gegaan. Het hok en de duiven gingen mee, zodat daar direct weer kon worden gestart.

Joke, de vrouw des huizes, is ook begaan met de hobby en nam meestal de jonge duiven onder haar hoede, dit vooral om ze handtam te maken. Maar de duivenstof zorgde ervoor dat dit niet meer kan.

Er werden al snel goede resultaten behaald, wat in 1990 resulteerde in Nationale kampioenschappen, t.w. 4e Nationaal Midfondduifkampioen en 5e Nationale asduif met de toen bekende "302". Met zijn broer de "303"behaalde ze toen ook het 8e Nationaal midfond en 15e Nationale Vitesse kampioenschap.

In de jaren daarna werden er vrijwel altijd verenigings en regionale kampioenschappen behaald tot op de dag van vandaag. Ook werden er provinciale overwinningen behaald, de laatste in 2011 vanuit Laon met de jonge duiven. Ook werd er enkele jaren meegedaan met de overnachtfond, wat resulteerde in een rayon overwinning en duifkampioen NIC Enkhuizen. Zodoende zijn er op alle disciplines, door de jaren heen overwinningen en kampioenschappen behaald. Echter het overnachtspel zal geen vervolg krijgen. De Dagfond zal de doelstelling blijven, alhoewel door een samenwerkingverband met broer Piet lijkt het erop dat de duiven op de kortere afstanden in Enkhuizen ook top presteren, gezien de prestatie,s. Maar door inbreng van Dagfond duiven van Pieter Springer uit Marken zal daar de toekomst op gericht worden.

 

Theo en Joke wonen aan de Kweekwal 42 te Enkhuizen

telefoon 0228-317429 en e.Mail tf.sentveld@quicknet.nl  website  www.theosentveld.nl 

 

Tijdens vakantie of ziekte worden de duiven goed verzorgd door o.a. De kleinkinderen. Hiernaast het gezin, met gebak ivm een CC2A overwinning in contact met Joke, die in het ziekenhuis lag. 


Hierbij een foto van P.V De Toekomst te Egmond-Binnen genomen in 1964 bij het begin van deze vereniging, zie je herkenning? Toen al besmet met de hobby! Deze vereniging is in 2018 opgeheven.

Kim geeft voer
Lisa maakt schoon

Gemaakt bij ons 50 jarig huwelijk en in een fotolijst gezet.

Theo en Joke tijdens een vakantie. Want de duivensport is prachtig. Maar vanaf half augustus is het vakantietijd. Het thuisfront wil ook wat.

Dit is het verenigingslokaal van P.V De Snelpost te Enkhuizen waar ik een prettige beleving van mijn hobby met duivenvrienden beleef

 

Aangezien het Rayon een belangrijke plaats inneemt in de duivenbeleving ben ik vanaf de oprichting van Rayon D in 2000 namens de vereniging zitting gaan nemen in de attractiecommissie, in 2018 werd dit Kring 2 en het gebied groter. Deze commissie draagt zorg voor de plezierige beleving van de liefhebbers onderling in het gebied.

Dit betreft nu het gebied Marken / Volendam / Edam/ De Rijp / Midden Beemster / Purmerend / Schermerhorn en zo door naar Hippolytushoef

en alles wat tussen dit gebied en het Ijselmeer ligt. Hiervan ben ik vanaf 2000 secretaris en beheer de Website van Kring 2, eveneens van de Vereniging P.V De Snelpost te Enkhuizen. De foto onder toont het vlieggebied waaronder wij vallen. En meteen een beeld van de prijsuitreiking  tijdens de kampioenenhuldiging. 

Einde 2019 na 20 jaar het secretariaat van Rayon en later Kring 2 te hebben vervuld, stop ik hiermee en laat het aan de jongeren over. Het is genoeg geweest. Ik ga nu genieten van de komende festiviteiten zonder het zelf te moeten regelen.

Hieronder ziet u kampioenen huldiging Kring 2 en vereniging P.V De Snelpost en het begin van de postduivenloopbaan van onze duiven . Met joke die een tortel op de hand heeft.