Dagboek (Blog)

Postduivensite Van

Theo Sentveld

Uit Enkhuizen

met links de huidige topduif en rechts  de NPO vlucht winnaar

Hierboven de "536 welke de 1e NPO Laon won tegen 9912 duiven. Zijn nestmaat "Den Bosch"de "537" is er nog.

De opa kwam via L. Adriaenssen uit Grubbendonk dit was de B09-6294194 de stamvader van dat hok, gekoppeld aan de 05-1230408 welke vele 1e prijzen vloog en topkweekster werd.

UIt de "537" vliegen dit jaar de "113 en 114" jongen van deze doffer

Dagboek vanaf 23 September 2020, wat is geweest bijgeschreven in mijn jaarboeken

19-1569152 Wint Quievrain

23 September :12 Eieren bij Pieter Springer gehaald. Eieren van o.a. zijn Superkoppel "249x953" en van de 1e en 2e duifkampioen dagfond in Kring 2 CC2B 2020 de "379 en "105" en hun zus "171" prestatieduiven dus. Dit om ander dagfondbloed in te kweken. Nu maar hopen dat ze goed uitkomen.

26 September: 2 Jongen van de "249 x 953"van Pieter uitgekomen

27/28 September: 2 jongen van de "397x379"en 2 jongen van "143x171"

28/29 September:2 jongen van de "367x105" zijn uitgekomen. Van de "171"is een jong gesneuveld.

1 Oktober: Helaas hebben ook de jongen van de "105"het niet gehaald, het verschil in uitkom dagen is toch te veel geweest. Nog 5 jongen over.

4 Oktober: 3 jongen erbij van de "112"en van de "134"de 2 beste vliegduivinnen dit jaar

8 Oktober: 2 jongen van de "247x926" uitgekomen en de laatse 2 eieren van de "379"  zijn aangepikt en komen dus vandaag of morgen uit. Als dit goed gaat blijven er dus 9 jongen van Pieter over, daar kan je tevreden over zijn. 12 late jongen dus voor later.

10 Oktober: De 12 late jongen gaan prima en voor de toekomstige weduwnaars loopt het ruiproces naar wens evenals de duivinnen voor hun. Ik ga 1 doffer te kort komen,gezien er toch weer een meisje tussen zat, late puber.

18 Oktober: De oudste jongen in de spoetnik gezet en op de grond, ze lopen de schotels uit.

25 Oktober: Op de foto in de spoetnik alle laatjes van Pieter en 3 van mijzelf uit de "112" en "134"de beste vliegduivinnen in 2020.

28 Oktober:Daaronder de "628" de oudste en al op het schapje zoon van de "397 x 379" en de "630" jong van het superkoppel

Links de nestmaten van hun de "629 en de "083" (oude ring)

8 November: Weinig te melden, de late jongen gaan prima en vliegen al buiten kleine rondjes. De Ouden ruien prima en zijn aan de laatste 2 pennen toe.

Gezien door Corona er geen huldigingen of andere actie,s zijn is het stil.

 9 November: I.v.m. de heersende vogelgriep de laatjes laten enten tegen Paramixo

ik wil later niet zeggen "had ik maar".

15 November:De laatjes gaan vrijwel elke dag uit en het gaat prima, het lijkt wel of het sneller gaat dan in het voorjaar door het warme najaar. Heden start voor de vereniging een bonnenverkoop via Duivennet.nl. Door Corona vallen de feestavond en tentoonstelling weg en dus de inkomsten. Je moet wat toch!Hierboven de jongen van Pieter Springer in de spoetnik op 25 Oktober. Met 3 eigen jongen uit"112"  en "134"

Mijn beste vliegduivinnen in 2020.

De "112"2e duifkampioen oud

18November: Het Fenomeen is weer terug bij de basis en gaat verder voor nageslacht zorgen op het kweekhok bij broer Piet en gaat gekoppeld worden aan de moeder van de "112". Hij heeft op mijn hok prachtige prestatie,s geleverd van 100 tot 750 km. Hij is nog jong.

27November: De verkoping van de vereniging gaat prima, het word een goede opbrengst. Ruim 2400 Euro een prima resultaat.

9 December: Alles gaat naar tevredenheid, weinig te melden

16 December: Alle oude duiven laten enten vandaag, zodat dit geen probleem geeft tijdens de broed en vliegperiode.

5 Januari: De voorbereidingen starten voor de koppeling, broedhokken geplaatst in het jongenhok. De laatjes zijn er nog niet aan toe.


19-1569152

1e prijswinnaar  en 2e in CC2A vanuit

Quievrain tegen 1052 duiven

Zn Mister Chateaudun20-1400601

o.a. 1e prijs vanuit Roosendaal

Dr "898"duifkampioen oud en Midfond 2019  

16 Januari: Vandaag gekoppeld, alles loopt prima ,met de middag al 20 van de 27 koppels geregeld. Een gedeelte zelf gekoppeld, de rest had vrije keus mits het geen directe familie was.

18 Januari: Alles verloopt naar wens, koppelingen prima geslaagd ook al wilde sommigen een andere duivin en als dat kon, Familie gericht, was het goed.